Singer: 천도교홈관리자
2007(포덕148년)/11/19(월)
woman110708.wmv(Load:5480)
제4회천도교여성회워크숍 및 대신사유허비 보수공사독려  
내 용: 제4회여성시대준비를위한 워크숍 및
        울산 여시바위골 대신사유허비 보수공사독려
일 시: 148.11.07~11.08
장 소: 천도교 삼천포 교구
                    답변/관련 쓰기 폼메일 발송 수정/삭제     이전글 다음글         창닫기