Singer: 천도교홈관리자
2007(포덕148년)/8/31(금)
masan2.wmv(Load:5286)
148년도 7월 29일 마산지역 교인과의 간담회  
김동환 교령님과 마산지역 교인과의 간담회
일시: 포덕148년 7월 29일
장소: 마산시교구

                    답변/관련 쓰기 폼메일 발송 수정/삭제     이전글 다음글         창닫기